Penetračné nátery

Základný penetračný náter na zlepšenie priľnavosti sadrových materiálov, disperzných farieb a tmelov. Obzvlášť vhodný na úpravu betónových podkladov pre následné použitie tenkovrstvových omietok a stierok Rimano, na penetráciu sadrokartónových a sadrovláknitých dosiek. Nie je potrebné riediť vodou. Výdatnosť cca 15 kg/100 m2.
 

Regulátor nasiakavosti. Vodou riediteľný disperzný náter, ktorý znižuje a vyrovnáva nasiakavosť povrchu pri savých podkladoch. Pred použitím potrebné riediť vodou 1 : 2 – 1 : 10. Výdatnosť neriedeného cca 10 m2/kg. Napr. na pórobetón riediť 1 : 2,5 = 350 m2/12,5 kg vedro.
 

Kontaktný mostík. Akrylátový náter s obsahom minerálneho plniva, ktorý slúži na zlepšenie priľnavosti sadrových stierok, omietok a osadzovacích mált na hladké a nenasiakavé povrchy. Pred použitím dôkladne premiešať a nikdy neriediť vodou! Výdatnosť cca 3 – 5 m2/kg. Napr. na betón 50 m2/15 kg vedro.