Práškové tmely

Špeciálny tmel na tmelenie a stierkovanie dosiek používaných vo vlhkom prostredí (napr. dosiek Glasroc X).

Na základné tmelenie a pretmelenie v spojení s výstužnou páskou. Určený špeciálne pre hrany PRO.

Na tmelenie v spojení s výstužnou páskou so zvýšenou pevnosťou.
 

Na lepenie stavebných alebo tepelnoizolačných dosiek na podkladnú konštrukciu.

Na základné tmelenie a pretmelenie v spojení s výstužnou páskou.