Ručné tenkovrstvové omietky

Biela jemná tenkovrstvová sadrová omietka so špeciálnou priľnavosťou na použitie v interiéri. Ide o súdržnú a elastickú hladkú omietku s výbornou konzistenciou, je vhodná na omietanie pórobetónových stien a stropov ako podkladová a finálna vrstva. Hrúbka nanášania: 0 – 10 mm. Doba spracovania: cca 90 min.
 

Sivá jemná tenkovrstvová sadrová omietka so špeciálnou priľnavosťou na použitie v interiéri. Ide o hladkú omietku vhodnú na vyhladenie jadrových omietok, na vyplnenie trhlín, dier a rýh, používa sa tiež ako podkladová vrstva pod Rimano Final. Hrúbka nanášania: 3 – 6 mm. Doba spracovania: cca 60 min.
 

Sadrová tenkovrstvová omietka určená na väčšinu podkladov. Po dokončení sa povrch vyznačuje vysokou kvalitou, hladkosťou a vďaka špeciálnemu zloženiu priťahuje magnety.