Strojové omietky

Extra tvrdá sadrová jednovrstvová gletovaná omietka určená na strojové omietanie stien a stropov v interiéri. Hrúbka nanášania: od 10 mm. Doba spracovania: cca 150 min.
 

Ľahčená sadrová jednovrstvová gletovaná omietka určená na strojové omietanie stien a stropov v interiéri. Hrúbka nanášania: od 8 mm. Doba spracovania: cca 180 min.
 

Pasívne ochranná omietka na protipožiarnu ochranu kovových konštrukcií, zmiešaných betónových dosiek a spolupracujúcich plechov a protipožiarnych pásov.