Poradenstvo

Poradenstvo

V sekcii Poradenstvo nájdete základné informácie o sadrových omietkach o ich výhodách a všestrannom použití. Nájdete tu taktiež množstvo pracovných postupov, tipov a rád, ktoré vám môžu pomôcť pri práci s našimi sadrovými omietkami, stierkami alebo tmelmi.

Poradenstvo

História sadry

Sadra, respektíve sadrovec sa väčšinou nachádza v rozsiahlych usadeninách v mnohých krajinách na svete. Vznikla vykryštalizovaním z presýtených vodných roztokov morských plytčín, pritom sa vytvoril najprv karbonát, potom síran a nakoniec chloridy oddelené následkom ich rozpustnosti.

Sadru a anhydrid možno nájsť v geologických formáciách PERMU, NESKORŠÍCH TRIAS, KEUPER, ako aj v TREŤOHORÁCH.

Najstarší výskyt má banská ruda – vek okolo 240 mil. rokov. Sadry – výlevky vápna sú priemerne 215 mil. rokov staré, keuper-sadry sú mladšie o 10 mil. rokov. Podľa geologického vývinu rozlišujeme sadrovú rudu podľa stupňa čistoty, farby a štruktúry. K prírodným prísadám patria všetky sedimenty, ktoré vznikli počas vylučovania sadry z bývalých morí, napr. vápenec, slieň, hlina a príležitostne tiež piesok, bitúmen a rôzne soli.

Výhody sadry

Sadra ako stavebný materiál vytvára v interiéroch pohodlné a estetické prostredie:

  • je úplne bez zápachu,
  • je zdravotne neškodná,
  • je to prírodný materiál,
  • „dýcha“, čiže prirodzene reguluje klímu v ovzduší – zvýšenú vlhkosť v interiéri vstrebá vďaka svojimi pórom a v prípade, že dôjde k vysušeniu, vracia vlhkosť späť,
  • je estetická – dokonale hladký biely povrch bez nerovností.

Rigips plne využíva tieto jej vlastnosti a vytvorila stavebné produkty na báze sadry – omietky a stierky radu Rimano a Rimat.